Inregistrarea Dronelor | Dronshop Store

Inregistrarea Dronelor

Aeronave civile fara pilot la bord – conditii privind comercializarea aeronavelor precum si planificarea si desfasurarea activitatilor de zbor

Aeronavele fara pilot, indiferent de masa si configuratia lor (aripă fixa sau rotativa) sunt o noua categorie de „aeronave” (a se vedea definitile termenilor „aeronava” si „aeronava fara pilot la bord” mentionat in Codul Aerian (alin. 3.7 şi 3.81, art. 3, Sectiunea II „Termeni si definitii”, Capitolul I „Prevederi generale”) care, de fapt, sunt o traducere a definitiilor ICAO).

Decizie de a trata aeronavele fara pilot la bord ca o noua categorie de „aeronave civile” nu este o decizie exclusiva a României

 1. Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)– Doc 10019 AN/507;
 2. Unmanned Aircraft Systems (UAS) – Cir 328 AN/190;
 3. RIGA DECLARATION ON REMOTELY PILOTED AIRCRAFT (drones) “Framing the future of aviation” (Riga – 06 March 2015);
 4. WARSAW DECLARATION “Drones as a leverage for jobs and new business opportunities” (Warsaw – 24 November 2016);
 5. DRONES HELSINKI DECLARATION (Helsinki – 22 November 2017);
 6. DRONE AMSTERDAM DECLARATION (Amsterdam 28 November 2018);
 7. Regulamentul nr. 1139/2018 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2018 privind “normele comune in domeniul aviatiei civile si de infiintare a Agentiei Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 si a Directivelor 2014/30/UE si 2014/53/UE ale Parlamentului European si ale Consiliului, precum si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 si (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European si ale Consiliului si a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului”;
 8. Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fara pilot la bord si operatorii de sisteme de aeronave fara pilot la bord din tari terte;
 9. Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele si procedurile de operare a aeronavelor fara pilot la bord.

Prin Legea nr. 98/2014 pentru „modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil”, definitiile din Capitolul I „Prevederi generale”, Sectiunea II „Termeni si definitii” a Codului aerian au fost completate prin introducerea unei definitii privind „aeronava fara pilot la bord” (a se vedea art. 3, alin. 3.81) categorie de aeronava civila in care, conform definitiei, sunt incluse si aeronavele fara pilot utilizate tn scop recreativ sau sportiv – „aeromodelele”.

Actele normative europene/nationale aplicabile in cazul desfasurarii de activitati de zbor cu aeronave fara pilot la bord in spatiul aerian national (lista nu este insa una exhaustiva) va sunt prezentate mai jos

 1. Regulation (EC) no 785/2004 of the European Parliament and of the Council on insurance requirements for air carriers and aircraft operators;
 2. Codul aerian
 3. Legea nr. 5 / 06.03.2000 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului national”, Seciunea III “Zone protejate”;
 4. Hotararea de Guvern nr. 912/2010 pentru “aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor in spatiul aerian national, precum si a conditiilor in care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de apa decat aerodromurile certificate” (cu modificarile si completarile ulterioare);
 5. RACR IA “Inmatricularea aeronavelor civile”;
 6. RACR AZAC “Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”;
 7. RACR OPS LAAG “Lucru aerian si aviatie generala”;
 8. DN 14-02-001 “Emiterea certificatelor de identificare pentru aeronavele civile motorizate fata pilot (UAV)” Editia 1 /Editia 2

Pe baza prevederilor actelor normative mai sus mentionate, desfasurarea, in conditii de legalitate, a activitatilor de zbor cu aeronave fara pilot este conditionata de detinerea, in termen de valabilitate, a urmatoarelor aprobari / avize / autorizatii / certificate:

#Documente
1 Certificat de identificare
(cerere emitere certificat de identificare aici / modele de scheme de dispunere a însemnelor de identificare aici, pct. 21). Inregistrarea dronelor.
Costuri:
90 Euro + TVA la cursul oficial BNR din ziua platii (certificatul nu are termen de valabilitate)
 • RACR IA “Inmatricularea aeronavelor civile”
 • OMT nr. 1338/25.10.2016 (a se vedea lit. (a), alin. (1), art. 4)
 • DN:14-02-001 (Ediţia 2)
2 Modificarea certificatului de identificare
(cererea de modificare a certificatului de identificare aici)
Costuri:
45 Euro + TVA la cursul oficial BNR din ziua platii (certificatul nu are termen de valabilitate)
 • RACR IA “Inmatricularea aeronavelor civile”
 • OMT nr. 1338/25.10.2016 (a se vedea lit. (a), alin. (1), art. 4)
 • DN:14-02-001 (Ediţia 2)
3 Permis de zbor national pentru aeronavele cu masa maxima la decolare cuprinsa intre 15 si 150 kg
(cerere emitere permis de zbor national aici / mai multe detalii cu privire la documentele necesare a fi transmise AACR anexat cererii aici – pag. 16, art. RACR AZAC.615)
Costuri:
540 Euro + TVA la cursul oficial BNR din ziua platii (certificatul are termen de valabilitate 1 an de zile) la emiterea initiala;
300 Euro + TVA la cursul oficial BNR din ziua platii, în cazul prelungirii valabilitatii;
 • RACR-AZAC “Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”
4 Asigurare, conform legii, pentru daune produse tertilor
(pentru aeronave cu masa maxima la decolare peste 20 kg)
Costuri:
AACR nu percepe tarife pentru aceasta activitate
 • EC nr. 785/ 2004
5 Autorizari privind planificarea si desfasurarea activitatilor de zbor
autorizarea zborurilor sub inaltimea minima de siguranta
– autorizarea MApN in scopul de a efectua activitati de filmare/fotografiere aeriana
Costuri:
AACR nu percepe tarife pentru aceasta activitate
 • HG nr. 912 / 2010
6 Autorizari privind planificarea si desfasurarea activitatilor de zbor in ariile naturale protejate
Pentru mai multe informatii va rugam sa contactati administratiile ariilor naturale protejate in care intentionati sa desfasurati activitati de zbor cu aeronave fara pilot. Informatii cu privire la datele contact:
– Asociatia Administratiilor de Arii Naturale Protejate;
Costuri:
AACR nu percepe tarife pentru aceasta activitate
 • Legea nr. 5/2000

In cazul in care va sunt necesare informatii suplimentare cu privire la subiecte specifice domeniului aeronavelor fara pilot la bord, puteti accesaghidul AACR, sa ii contactati la unul din urmatoarele numere de telefon 021/2081567, 021/2081529, 021/2081574 sau la adresele de e-mail [email protected] si [email protected]

Identificarea aeronavelor fara pilot

Conform prevederilor cadrului legal naţional mai sus mentionat, desfasurarea de activităţi de zbor cu aeronave fara pilot la bord, in conditii de legalitate, este conditionata de identificarea aeronavelor fara pilot la bord cu masa maxima la decolare mai mica sau egala cu 150 kg (in baza prevederilor OMT nr. 1338/25.10.2016 (a se vedea lit. (a), alin. (1), art. 4) pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-IA “Inmatricularea aeronavelor civile”, editia 01/2016. Subliniem faptul ca operatorii/proprietarii aeronavelor civile fara pilot la bord cu masa maxima la decolare mai mica sau egala cu 500 grame nu mai au obligatia legala de a solicita/detine un certificat de identificare emis de AACR (a se vedea OMT nr. 1338/25.10.2016, alin. (2), art. 4).

Certificarea navigabilitatii aeronavelor fara pilot

Desfasurarea de activitati de zbor cu aeronave fara pilot la bord, in conditii de legalitate, este conditionată de certificarea de navigabilitate (permis de zbor national – PZN) in cazul aeronavelor fara pilot la bord cu masa maxima la decolare peste 15 kg (conform prevederilor Capitolului 6 “Vehicule aeriene fara pilot la bord (UAV)” al RACR AZAC “Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”, editia 01/2007).

Planificarea si desfasurarea activitatilor de zbor

Autorizarea zborurilor sub inaltimea minima de siguranta pentru aeronavele civile motorizate fara pilot la bord

In conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1) din Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 8/2014 “pentru stabilirea conditiilor de operare in spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord”, prevederile Hotararii Guvernului nr. 912/2010 “pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor in spatiul aerian national, precum si a conditiilor in care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de apa decat aerodromurile certificate, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci cand efectuează operatiuni aeriene civile in spatiul aerian national” sunt aplicabile si au caracter obligatoriu tuturor operatorilor de aeronave civile motorizate fara pilot la bord.


Astfel, pentru conformarea cu prevederile art. 12 din Hotararea de Guvern nr. 912/2010, amanata si modificata, in ceea ce priveste zborul efectuat sub inaltimea de siguranta, operatorii de aeronave civile motorizate fara pilot la bord trebuie sa inainteze la AACR o cerereimpreuna cu documentatia suport, enumerata in continutul acesteia.

Atentie:

 1. Autorizatia pentru efectuarea de zboruri sub inaltimea de siguranta nu exonereaza solicitantul de obtinerea tuturor aprobarilor si/sau autorizarilor suplimentare necesare conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 912/2010, amanata si modificata;
 2. Transmiteti, in forma scanata, cererea completata impreuna cu documentele suport prin e-mail la AACR utilizand adresa [email protected] cu cel putin 2 zile lucrătoare inainte de efectuarea zborului sau a seriei de zboruri (dimensiunea totala maxima acceptata pentru documentele anexate este de 10MB). Raspunsul AACR va fi transmis prin e-mail si/sau fax, la adresa, respectiv numarul de fax, comunicate de solicitant;
 3. Coordonatele/hartile/schitele asociate trebuie sa fie cat mai detaliate putand fi determinate / realizate utilizand orice aplicatie disponibila (ex: Google Earth, Google Maps, etc.). Acestea trebuie sa prezinte limitele geografice de operare, directiile utilizate si orice alte informatii necesare determinarii gradului de asigurare a sigurantei zborului.

Autorizare a activitatilor de filmare / fotografiere aeriana

Etapele necesare obtinerii avizului de filmare/fotografiere aeriana eliberat de MApN

 1. Operatorul aerian/utilizatorul de drona completeaza si transmite cererea tip (formular cerere) catre Sectia survol, relatii si reglementari aeronautice / MApN la adresa de e-mail: [email protected] Solicitantul are obligatia de a completa toate campurile specifice din cerere, asigurandu-se ca a anexat informatiile/documentele necesare obtinerii avizului;
 2. In cazul in care operatorul aerian/utilizatorul de drona solicită efectuarea unui zbor/serii de zboruri sub inaltimea minima de siguranta, acesta se adreseaza AACR pentru obtinerea autorizarii necesare (formular cerere). Autorizarea AACR va fi transmisa la Sectia survol, relatii si reglementari aeronautice/MApN ca anexa la cererea tip de la punctul 1);
 3. Termenul de adresare a cererii catre MApN este de 10 zile lucratoare inainte de data estimata de decolare. Acest termen este necesar pentru procesarea cererilor din perspectiva protectiei informatiilor clasificate, in conformitate cu Legea 182/2002, modificata si completata cu Legea 167/2015;
 4. Cererile care nu indeplinesc conditile legale de avizare vor fi respinse, iar pentru cele incomplete MApN va solicita operatorilor aerieni/utilizatorilor de drone informatiile necesare. In acest caz termenul de 10 zile lucratoare necesar emiterii avizului de filmare va incepe din momentul furnizarii informatiilor complete;
 5. MApN va emite si va transmite operatorilor aerieni/utilizatorilor de drone avizul de filmare solicitat in limita celor 10 zile lucratoare de la data acceptarii cererilor;
 6. După obtinerea avizului de filmare, pentru efectuarea fiecarui zbor in parte, operatorii aerieni/utilizatorii de drone vor comunica la Centrul de operatii aeriene/MApN datele conform precizarilor disponibile aici;

Cerere

Cererea de autorizare a activitatilor de filmare / fotografiere aeriana se transmite la MApN (Formular cerere). Pentru mai multe informatii sunati la telefon +4 021 4106390 sau fax +4 021 4102695 sau accesati pagina de internet “Aviz filmare/fotografiere aeriana”.

Urmatoarele informatii se comunica telefonic COAP/MApN:

Data zborului, tipul aeronavei, identificatorul aeronavei (YR-DXXXX), numele operatorului aeronavei, zona de zbor (zona definita printr-un punct si o raza sau puncte perimetrale – latitudine si longitudine furnizate de Google Map de exemplu), inaltimea de zbor si perioada in care se desfasoara activitatea (ora de incepere si ore de terminare).


Conform prevederilor HG nr. 912/2010, cu completarile si modificarile ulterioare este interzisa/interzis:


​* decolarea / aterizarea aeronavelor civile in zonele de intravilan, a aeronavelor fara pilot la bord;
* survolul zonelor dens populate asa cum acestea sunt definite in HG nr. 912/2010.
Mai multe informatii cu privire la legislatia aplicabila activitatilor de zbor cu aeronave fara pilot, legislatie existenta in prezent in diferite state de pe glob gasiti aici:

Cu alte informatii va ajutam noi!

Puteti sa ne contactati la adresa: [email protected] sau la numarul de telefon: 0773 303 447.